Buurtbabbel

De Buurtbabbel is een plek voor gesprek tussen bewoners met als doel het gezamenlijk ondernemen van acties en het opzetten van initiatieven. De studenten ondersteunen de bewoners in het verder brengen van de ontstane ideeën en initiatieven. Tijdens de Buurbabbel worden bewoners geïnformeerd en betrokken bij de initiatieven, zodat deze meer omvang krijgen en verder ontwikkeld kunnen worden. Het doel is ook het netwerk van bewoners uitbreiden en de participatie stimuleren. De studenten houden zich bezig met de voorbereiding, promotie en organisatie van de Buurtbabbel.

Buurtplatform

Veel bewoners blijken nog niet goed op de hoogte te zijn van wat er allemaal gebeurt in Molenbuurt. Op dit moment wordt er veel gecommuniceerd via Facebook, maar hiermee wordt niet iedereen bereikt. Daarom is er vraag naar een online buurtplatform voor en door bewoners met daarop alles wat er speelt in Molenbuurt. Er dient een groepje gemotiveerde buurtbewoners geactiveerd te worden die gezamenlijk dit buurtplatform gaan opzetten. Voor de studenten ligt er met name een rol in het faciliteren en aanjagen van dit proces.

In samenwerking met actieve buurtbewoners zijn in het voorjaar van 2016 de eerste stappen voor het Buurtplatform gezet. Zo is er een enquête opgesteld waarmee ze de wijk in zijn gegaan om de vraag naar informatie vanuit de wijk in kaart te brengen. Deze enquête bevestigt dat bewoners graag op de hoogte worden gehouden van activiteiten in de wijk.