In dit project wordt van studenten van de Stedelijke Vernieuwing gevraagd om onderzoek te doen naar welke criteria ondersteunend kunnen zijn in het monumentenbeleid van een woningcorporatie. Er zijn argumenten voor en tegen verkoop van monumenten te benoemen, maar hoe kun je, als je er zo objectief mogelijk naar kijkt, beslissen wat het beste beleid omtrent monumentenverkoop is?

Verschillende aspecten kunnen in ogenschouw worden genomen: huidige beleid van corporaties, wet- en regelgeving omtrent monumenten, huidige status van de vastgoedmarkt in Amsterdam, de staat van de monumenten etcetera. Een afbakening hierin wordt samen met de studenten bepaald.