Het Museum Quarter kan zich al jarenlang verheugen in grote bezoekersaantallen. Tijdens de tentoonstelling de Late Rembrandt werden in 2015 alle records verbroken. Toeristen uit binnen- en buitenland komen in groten getale naar de befaamde musea en het beroemde concertgebouw met haar wereldberoemde vaste bespeler ‘het Concertgebouworkest”. Echter, maar al te vaak ‘vergeten’ zij om hun bezoek aan het kwartier te combineren met een bezoek aan het attractieve naastgelegen winkelareaal. Het vermoeden bestaat dat zij na een museumbezoek en een fotoshoot voor het I Amsterdam bouwwerk op het Museumplein weer terugkeren naar het stadscentrum: de grachtengordel, het Leidse- en Rembrandtplein. 

Blijkbaar wordt het Museum Quarter niet of te weinig als shopping- en horecagebied gepercipieerd. Om een top of mind positie te verkrijgen bij bezoekers en bewoners van Amsterdam is inzicht en kennis nodig van het profiel van de huidige bezoekers aan dit gebied. Studenten Commerciële Economie gaan dat daarom onderzoeken: Wat is de ‘consideration set’, perceptie en beleving van bezoekers aan het Museum Quarter? Welke associaties hebben zij hiermee, wat is hun routing en wat is hun verblijfsdoel en -duur?