Het is de ambitie van woningstichting Rochdale om de leefbaarheid te verbeteren en daarbij bewoners meer ruimte te geven voor initiatieven voor hun eigen complex of woonomgeving. Voorbeelden zijn plannen voor gezamenlijk beheer van tuinen, initiatieven voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), wooncoöperaties voor gegroepeerd wonen van gelijkgestemden. In het kader van deze ambitie is Rochdale bezig met de ontwikkeling van tools en aanpakken gericht op het vergroten van bewonersbetrokkenheid en -participatie. De organisatie kijkt naar mogelijke invullingen op het gebied van sociaal beheer, om meer eigenaarschap, betrokkenheid en invloed bij de huurders te beleggen.

Momenteel is het beleidsthema en het gesprek over de (door)ontwikkeling van huurdersbetrokkenheid belegd bij de Bewonersraad en bewonerscommissies. Deze organisaties zijn vrij traditioneel en formeel vormgegeven, en vormen geen complete afspiegeling van alle huurders van Rochdale. Gebiedsbeheer heeft het idee dat zij nu kansen in de buurt onvoldoende benut als het gaat om eigenaarschap en heeft de wens om nadrukkelijker vanuit de praktijk met dit thema aan de slag te gaan. Rochdale heeft de wens om betrokkenheid bij meer huurders te faciliteren en wil graag weten wat hiervoor nodig is.

Studenten Bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam onderzoeken in hoeverre de cultuur van Gebiedsbeheer en bewonerscommissies van elkaar verschillen en welke aspecten van deze culturen de huurdersbetrokkenheid kunnen bevorderen of belemmeren. Wat kan Gebiedsbeheer doen en wat hebben medewerkers nodig om betrokkenheid en eigenaarschap van huurders bij hun woning, complex of buurt te vergroten?