Vanuit het programma Growing Green Cities werkt de gemeente Almere de komende jaren aan de verduurzaming van de stad. Een doel hierbij is om bewoners meer bewust te maken van de invloed die zij hebben op de natuur in de stad. Keuzes die bewoners maken, bijvoorbeeld het wel of niet volledig betegelen van tuinen, hebben invloed op de biodiversiteit in een wijk of stadsdeel. 

Almere Poort is een nieuw stadsdeel met grote zandvlaktes en nog weinig groen. Maar in en op deze zandvlaktes leven verschillende planten, insecten en dieren. Een voorbeeld hiervan is de beschermde rugstreeppad die juist goed leeft in de zandgronden.

Twee groepen studenten van CAH Vilentum gaan onderzoek doen naar de natuur in Almere Poort. De eerste groep gaat een ecologische inventarisatie uitvoeren in verschillende kleine leefgebieden in het stadsdeel. De tweede groep gaat onderzoek doen naar de houding van bewoners ten opzichte van de natuur in hun woonomgeving. Het doel hiervan is om de bewoners te enthousiasmeren voor de natuur en te stimuleren om zelf bij te dragen aan het behoud en de ontwikkeling ervan. De uitkomsten van de inventarisatie van de eerste groep kunnen ook gebruikt worden om de bewoners van Almere Poort voor te lichten en te enthousiasmeren.