Amsterdam-Noord is zich aan het voorbereiden om over te gaan op flexibele werkplekken in haar stadsdeelkantoor. In het kader van het Project ‘Flexibel werken’ binnen de organisatie en de geplande verbouwing van twee verdiepingen (circa 100 personen werkzaam) en het bedrijfsrestaurant, wil zij graag onderzoeken welke mogelijkheden er op dit gebied zijn. 
De doelstelling van het project is om de werkomgeving, waar mogelijk, in te richten volgens het concept van activiteitgericht werken. De voortschrijdende technologie maakt het immers mogelijk om flexibeler met de werkomgeving om te gaan. Werknemers zijn niet meer gebonden aan een vaste plek, net als de veelal digitale documenten waarmee zij werken. Niet alleen processtromen en documentbeheer, maar ook de inzet van personeel zouden om die redenen veel efficiënter georganiseerd kunnen worden. Een andere, meer activiteitgerichte manier van (samen)werken kan bijdragen aan een beter functionerende organisatie. Het flexibel werken moet de medewerkers in staat stellen om in de toekomst onafhankelijk van plaats, tijd en papier te kunnen werken.
Het is duidelijk dat de veranderingen met betrekking tot het flexibel werken gevolgen hebben voor de realisatie van de Informatievoorziening (ICT) en het managen van de documentaire informatie. De afdeling Informatie van het stadsdeel is hiervoor verantwoordelijk. De afdeling heeft de volgende onderzoeksvraag met betrekking tot de onafhankelijkheid van tijd en plaats: Hoe kan het nieuwe werken/flexibel werken worden ondersteund met behulp van Informatievoorziening (ICT)?
Studenten Economie en management pakken dit op!