De vraag hoe participatie vorm moet krijgen bij projecten, in buurten en in de wijkaanpak is een hele actuele vraag. Stadsdelen zoeken nog vaak naar een effectieve methode om te communiceren met bewoners. Digitale middelen zijn er tegenwoordig in overvloed, maar worden nog niet optimaal gebruikt.

De vraag bij dit project luidt: Welke communicatiemiddelen moet het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer inzetten voor welke boodschap richting de bewoners van de Dapperbuurt? Het is nu aan studenten Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam om een rapport op te stellen met richtlijnen waarin de verschillende communicatiebooschappen gekoppeld zijn aan de communciatiemiddelen. Tevens moet er een interactieve website ontwikkeld worden die geschikt is voor uiteenlopende doelgroepen. Op die website kunnen mensen dan meedenken en een mening geven over verschillende onderwerpen.