De effectiviteit van de werkdienstverlening van de gemeente Utrecht krijgt veel (politieke) aandacht. De afdeling doet daarom veel aan kwantitatieve effectiviteitsmeting. Daarbij is het soms moeilijk om de toegevoegde waarde zichtbaar te maken van de dienstverlening aan de groep die uitstroomt en aan de inwoners van de stad. Als aanvulling hierop wil Werk en Inkomen laten zien welke wereld hier precies achter zit, zodat duidelijk wordt hoe de gemeente bezig is om mensen te begeleiden naar werk. Werk en Inkomen wil daarom verhalen vertellen over mensen uit specifieke doelgroepen die op deze manier verder geholpen zijn.

Studenten Communication & Multimedia Design gaan daarom de aankomende weken ‘succesverhalen’ van het traject van Werk en Inkomen verzamelen. De studenten kiezen zelf welk medium zij inzetten en hoe de uitvoering zal zijn, waarbij alle ruimte is voor experiment en vernieuwing.