Op wijkbureau Oost/Noordoost worden digitale en analoge communicatiemiddelen afwisselend gebruikt, maar onbekend is wat dit in de wijk doet. Zijn de gekozen communicatiemiddelen van het wijkbureau effectief om de bewoners te bereiken? Hoe worden de communicatiemiddelen gewaardeerd? Op welke manier zou dit kunnen worden verbeterd? 

Studenten Communication and Multimedia Design gaan in kaart brengen op welke manier het wijkbureau communicatiemiddelen inzet en in hoeverre deze communicatie ook aansluit bij de wensen van de bewoners. Het project bestaat uit een onderzoek en analyse met betrekking tot de efficiëntie en waardering van de communicatiemiddelen door inwoners van de wijk, waarbij kritisch wordt gekeken naar mogelijkheden tot verbetering en inzet van nieuwe middelen.