De gemeente Amersfoort is bezig met het ontwikkelen van een omgevingsvisie voor de gemeente. In de eerste fase zijn gesprekken gevoerd met bewoners op de markten en is er een online raadpleging gedaan. Hierdoor is er veel input opgehaald wat de voedingsbodem is voor de omgevingsvisie. In oktober 2021 wil de gemeente de eerste versie van de visie toetsen bij haar inwoners. Het doel is om nog meer de wijken in te trekken en een brede groep bewoners aan te spreken.

Academie van de Stad is gevraagd een project op te zetten, waarbij Young Professionals de wijken intrekken en de omgevingsvisie toetsen bij bewoners. Medewerkers van de gemeente gaan mee met de Young Professionals en doen mee aan de bijeenkomst na afloop van de participatiefase. De Young Professionals verzorgen deze middag, bundelen alle input en verwerken dit in een advies aan de gemeente en in een aantrekkelijke terugkoppeling aan de bewoners.