De provincie Utrecht groeit. Rondom de stad zijn mobiliteit, natuur, recreatie, waterbeheer, duurzaamheid, economische ontwikkeling en luchtkwaliteit belangrijke taken van de provincie Utrecht. Omdat er komende jaren veel gaat veranderen, is de provincie bezig met het ontwikkelen van een omgevingsvisie 2050. Dat is een visie op de inrichting van de fysieke leefomgeving, waar bovenstaande elementen allemaal een rol kunnen spelen. Hoe zou de fysieke leefomgeving eruit moeten komen te zien om in de toekomst goed te kunnen blijven wonen, werken en leven in de provincie Utrecht? De visie die de jeugd hierover heeft is belangrijk voor de provincie, zij zijn immers de bewoners van 2050.

Het doel van dit project is om de input en visie van studenten (en middelbare scholieren) scherp te krijgen voor de omgevingsvisie 2050: zij zijn uiteindelijk de burgers van morgen! Hoe kijken zij aan tegen de toekomst? Wat zijn hun ideeën op het gebied van wonen, werken en leven in de provincie Utrecht en welke elementen zijn daarin belangrijk? Studenten Spatial Design van de HKU gaan bij leeftijdsgenoten ophalen wat zij belangrijk vinden binnen een nieuwe omgevingsvisie en hoe om moet worden gegaan met schaarse ruimte. De studenten gaan deze input vervolgens creatief vertalen en weergeven in de vorm van een expositie.