De Wet Schuldhulpverlening verplicht gemeenten tot het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op het voorkomen en oplossen van schuldenproblematiek van haar inwoners. De gemeente Amersfoort is hier vooruitstrevend mee aan de slag gegaan. Zij hebben een goedlopend systeem opgezet met Stadsring51 en het Geldloket. Juist in deze tijd van de coronacrisis is het extra relevant om passende hulp te bieden aan ondernemers. De gemeente wil leren en verbeteren om mensen onbezorgd te laten ondernemen.

Vier afstudeerders van de Hogeschool Utrecht gaan aan de slag om een advies omtrent dit thema te geven. Hiervoor buigen zij zich over verschillende vragen. Zoals: welke doelgroepen zijn nog niet in beeld, hoe kunnen zij bereikt worden en wat verwachten ondernemers van de gemeente als het om schuldhulpverlening gaat?

Nadat de studenten zich hier theoretisch in verdiept hebben, gaan ze de praktijk in. Hiervoor gaan ze op een laagdrempelige manier in gesprek met ondernemers uit de gemeente Amersfoort.