In Utrecht er verschillende stedelijke onderscheidingen en blijken van waardering in de stad Utrecht voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad op maatschappelijk, cultureel, sportief, kerkelijk of ander terrein. Personen komen in aanmerking als zij langdurig als vrijwilliger hebben gewerkt of andere werkzaamheden hebben verricht die voor de maatschappij waardevol zijn. 

Studenten van de minor Co-design gaan in dit project onderzoek doen naar hoe de bekendheid van het onderscheidingenprogramma kan worden vergroot. Dit begint met een grondige analyse van de huidige situatie. Uit welke hoek komen nu de meeste aanmeldingen? Welke gebieden blijven achter? Waar wordt belang aan gehecht door het kabinet van de gemeente? 

Vervolgens gaan de studenten een acquisitieplan vormgeven. Wat zou de gemeente kunnen doen om meer mensen te bereiken zodat er meer mensen onderscheiden kunnen worden? Op welke wijze worden mensen gemobiliseerd om een aanvraag te doen? Uiteindelijk leveren de studenten een advies waaruit duidelijk wordt hoe (koninklijke) onderscheidingen meer zichtbaarheid kunnen krijgen bij de juiste doelgroep.