De vereniging Bewonersraad Rochdale is het hoogste adviesorgaan van de bewoners bij de Raad van Bestuur van Woningstichting Rochdale te Amsterdam. De Bewonersraad vertegenwoordigt de bewoners van de woningstichting. Het bestuur van de bewonersraad bestaat uit een vertegenwoordiging van de 80 bewonerscommissies vanuit de woningen van Rochdale. De bewonersraad bespreekt voornamelijk zaken op ‘concern-niveau’, terwijl de bewonerscommissies en –verenigingen voornamelijk op complexniveau zaken bespreken en bewoners vertegenwoordigen.

Binnen de bewonersraad zijn ook enkele werkgroepen opgesteld, om aan specifieke onderwerpen meer aandacht te geven. Een van deze werkgroepen is de ‘werkgroep Achterban’. Deze werkgroep heeft als doelstelling om meer in contact te komen met de huurders van Rochdale en een beter beeld te krijgen van de meningen en behoeften van de huurders. Op dit moment heerst het gevoel dat de bewonersraad te ver af staat van de huurders van Rochdale.

Het doel van deze opdracht is om de huurders van Rochdale te bereiken en een beter beeld te krijgen van de meningen en behoeften van de huurders. Studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam gaan daarom korte interviews/enquêtes afnemen in verschillende buurten, bij bewoners en bewonerscommissies en –verenigingen.