Stadsdeel West is op zoek naar methodes om kennisuitwisseling en kennisbehoud structureel in de organisatie en werkwijze in te bedden. De ervaring van het Stadsdeel tot nu toe is dat de projecten die er worden gedaan op het gebied van generatieleren en/of kennisdelen op veel enthousiasme kunnen rekenen. Desondanks is het lastig om het effect van de projecten ook te borgen en om de dialoog gaande te houden. Het effect hangt samen met een attitudeverandering binnen de organisatie. Mensen moeten elkaar leren opzoeken en gericht kennis uitwisselen. De studenten zullen daarom onderzoeken wat de aard is van de kennis die gedeeld moet worden, hoe je deze kennis borgt en hoe je deze kennis productief inzet.