Het Stationsgebied van Amersfoort loopt van het NS-station tot de rand van de historische binnenstad. Het is een dynamische plek waar veel verschillende mensen en partijen bij elkaar komen. Via het trein- en busstation passeren hier dagelijks forenzen, ondernemers, bezoekers en bewoners. De centrale ligging maakt het daarnaast voor grote bedrijven en organisaties een aantrekkelijke vestigingsplek. Door alle dynamiek is het belangrijk dat mensen zich zo efficiënt mogelijk van A naar B kunnen verplaatsen. Tegelijkertijd verbindt het Stationsgebied het trein- en busstation met de binnenstad.
 
De uitdaging die er nu ligt is om alle belangrijke stakeholders, middels het aandragen van creatieve concepten, te prikkelen en enthousiasmeren voor het station als aantrekkelijke openbare ruimte. Het is de bedoeling dat hier ontmoeting centraal staan en de transferfunctie behouden blijft. Het Stationsgebied wordt daarmee steeds meer een publieke ruimte die onderdeel is van het stadscentrum.