De Sportdriehoek is een gebied ten noorden van de wijk Elzenhagen in het stadsdeel Noord. Het stadsdeel is flink in ontwikkeling en er wordt, naast de komst van de Noord-Zuidlijn, hard gewerkt aan een sport en recreatiegebied.

In het gebied is voldoende plaats gereserveerd voor sportbestemmingen zoals bijvoorbeeld een handbal- of voetbalclub, maar in de sportdriehoek is ook genoeg plaats over om andere voorzieningen te creëren die aantrekkelijk zijn voor omwonenden. Studenten gaan de buurt in om aan de hand van bijeenkomsten de wensen en ideeën van buurtbewoners in kaart te brengen. Buurtbewoners krijgen zo de kans om zelf mee te denken over de ontwikkeling van hun leefomgeving. Verder krijgen de studenten ook de taak om een vervolg te geven aan de communicatie rondom de daadwerkelijke invulling en ontwikkeling van het gebied.

Het recreatiegebied dient een regionale functie te krijgen, zodat de infrastructuur hierop aangepast kan worden. Dit is van belang voor de buurt om niet al het verkeer door de wijk te laten gaan, maar bijvoorbeeld via de ring. Om op de behoeften van de buurtbewoners in te spelen is het belangrijk om hen in een vroeg stadium proactief te betrekken bij alle ontwikkelingen in het gebied. Studenten worden ingezet om een dialoog over al deze ontwikkelingen in de buurt te starten en te onderhouden. Bewoners worden gehoord en krijgen door hun input meer binding met hun leefomgeving.