Achter de tuinen van een deel van de Hoogte Kadijk liggen de Sibbelpanden. Bij deze panden ligt een strook van een oude schietbaan die tot voor kort in gebruik is geweest als een extra stuk tuin voor de bewoners. Er bestaan plannen om die strook te bebouwen, maar daarbij steken een aantal problemen de kop op. Allereerst betreft het een lange, ondiepe strook met een smalle straat die ook nog eens lager ligt dan de tuinen. Bovendien zouden de mensen die er wonen en werken graag zien dat het gebied groen blijft. Het idee is om de strook los te koppelen van de tuinen en de grond te bebouwen.