Om er voor te zorgen dat eenzaamheid onder studenten bespreekbaar wordt, is er meer bekendheid nodig over de verschillende gezichten van eenzaamheid. Iedereen kan zich eenzaam voelen. Door het onderwerp bespreekbaar te maken helpen zij studenten met hun eenzaamheid.

Het thema eenzaamheid bij jongeren is tot nu toe weinig onderzocht. Hiermee bieden we studenten in dit project de kans om met vernieuwende ideeën te komen. Het doel van dit project is enerzijds om te verkennen in hoeverre eenzaamheid een thema is wat speelt onder Utrechtse student bewoners. En anderzijds met praktische tools en creatieve aanbevelingen te komen om dit thema bespreekbaar te maken onder jongeren. Mogelijke denkrichtingen hierin zijn ontmoetingsruimtes vanuit de SSH; type contacten en eenzaamheid of misschien juist het verschil tussen verschillende woonvormen.