Bewustwording en gedragsverandering Wet Open Overheid

Met de invoering van de Wet Open Overheid (WOO) worden lokale overheden geconfronteerd met de noodzaak om meer informatie openbaar te maken, met als doel het vertrouwen van het publiek te vergroten. Echter, de omslag naar transparantie is geen eenvoudige taak voor veel ambtenaren die gewend zijn aan een bepaalde werkwijze. Het project richt zich op het identificeren van de benodigde stappen om bewustwording te creëren en daadwerkelijke gedragsverandering te bewerkstelligen in alle lagen van de gemeente

 

Praktijkonderzoek naar Wet Open Overheid door studenten

De studenten voeren binnen dit project een diepgaand praktijkonderzoek uit. Zij combineren bestaande achtergrondinformatie met enquêtes en interviews met ambtenaren. Door te peilen hoe ambtenaren de WOO ervaren, wat ze nodig hebben voor implementatie, en hun houding ten opzichte van de beoogde gedragsverandering, streven we naar waardevolle inzichten die de gemeente kunnen ondersteunen bij het vormgeven van effectief beleid.

 

Samenwerking met gemeente Almere

In nauwe samenwerking met de gemeente Almere zullen de studenten werknemers interviewen en relevante vragen vanuit de gemeente integreren in hun onderzoek. Tegelijkertijd hebben de studenten de vrijheid om eigen vragen en topics te verkennen. Dit draag bij aan een breed perspectief op het vraagstuk. Het project beslaat het gehele tweede semester, van februari tot en met juni. Hierdoor is er voldoende tijd voor diepgaand onderzoek en analyse.

 

Meer weten over het project Open Almere 1?

Neem contact op met de projectcoördinator:

Pjotr van Kleef

pjotr@academievandestad.nl
06 4268 6269