Het hoofdkantoor van Brandweer Amsterdam-Amstelland bestaat voor het grootste deel uit beleidsmedewerkers. Er is capaciteit op het gebied van beleidsontwikkeling en innovatie. Naast de eigen regio plukken ook andere brandweerkorpsen in Nederland daar de vruchten van succesvolle ontwikkeling en innovatie.

Maar Brandweer Amsterdam-Amstelland merkt ook dat het bovenstaande vragen oproept. Zo wordt er soms beleid gemaakt dat niet altijd past bij hoe het ontvangen wordt. De vraag is voor wie het beleid eigenlijk gemaakt wordt, wie de shareholders zijn en hoe je tot gedragen beleid komt. Hoewel de inhoud daarvoor belangrijk is, heeft dat meer te maken met cultuur binnen de beleidsafdeling en ook de verhoudingen tussen de beleidsafdeling en anderen, zoals de kazerne of andere shareholders van het beleid. Zijn er verbeteringen voor te stellen waardoor het beleid nog effectiever wordt?

Studenten van de minor Management van cultuurverandering van de HvA onderzoeken. De studenten onderzoeken hoe het beleid is ontstaan en welke cultuuraspecten daar een rol in hebben gespeeld. Dit maakt zowel stakeholders als werkprocessen zichtbaar en laat zien waarom mensen bepaalde keuzes maken. Dit kan inzichten geven waar de studenten een advies op zullen baseren.