Dit project was een praktisch vervolg op het onderzoek ‘Ouders wijs over onderwijs’ (voorjaar 2009), die de aanbevelingen uit het onderzoek heeft gebruikt. Op welke manieren kunnen ouders worden betrokken bij de school van hun kind? 

Drie studenten Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV) hebben een pilot voor laagste klassen van basisscholen opgezet. Met als doel om zowel de relatie tussen ouders onderling als de verbinding met de school te stimuleren in dit project. 

De studenten hadden de spannende taak om een methodiek te ontwikkelen om laagdrempelige gebeurtenissen te verzinnen waar ouders met elkaar open in gesprek konden gaan. Diverse theaterstukjes met kinderen zijn georganiseerd om onderwerpen te bespreken. Deze werden gekoppeld aan de 10-minuten gesprekjes met de ouders.