Stadsdeel Centrum is een sterk vergrijzend gebied waar relatief gezien weinig jeugd woont. Met de recente aanpassingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt er van ouderen verwacht dat ze langer zelfstandig blijven wonen. Om dat te kunnen faciliteren moeten er een flink aantal uitdagingen worden aangepakt en knelpunten worden opgelost.

Zo is de openbare ruimte in stadsdeel Centrum door het gebrek aan ruimte vaak niet geschikt voor rolstoelen en andere middelen die mensen met fysieke beperkingen gebruiken. Ook woningen zijn vaak smal, bevatten veel trappen en door de monumentale status van woningen en het stadsgezicht is het niet gemakkelijk deze naar de wensen van ouderen aan te passen. Aan de andere kant willen veel ouderen ook niet verhuizen, onder andere omdat een verhuizing vaak ook een flinke stijging in de kosten betekent en omdat verhuizen ook een ingewikkelde en ingrijpende gebeurtenis kan zijn. 

Studenten van de minor Creativiteit en Innovatie gaan creatieve ideeën bedenken voor het vraagstuk hoe ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De studenten gaan hiertoe op een van de aangegeven locaties een profiel maken van één oudere ter inspiratie. Het profiel geeft de studenten een beter idee van de belemmeringen en mogelijkheden die er op dit moment voor de ouderen zijn. Dit profiel is voor ieder groepje het uitgangspunt om aan de slag te gaan met een creatieve en innovatieve oplossing om dit probleem aan te pakken. Deze oplossingen kunnen zowel de fysieke woonomgeving, social health apps, sociale netwerk van de oudere of een heel andere richting beslaan.