Gemeente Utrecht streeft er naar dat ouderen zo lang mogelijk vitaal thuis blijven wonen. Hierbij is een goede toegankelijk woning belangrijk. Woningcorporaties hebben gelijkvloerse woningen gelabeld voor 65-plussers (die krijgen voorrang) en nieuwbouwappartementen worden levensloopbestendig gebouwd (zowel in huur als in koop). We weten dat naast een passende en toegankelijke woning voor senioren, de voorzieningen in de directe woonomgeving van groot belang zijn. Denk aan een arts en apotheek, sociale activiteiten, en toegankelijke inrichting van de straat en het park. Vanaf 2015 zijn seniorenwoningen niet meer exclusief gelabeld voor ouderen, maar krijgen zij voorrang. Tegenwoordig mag iedereen op woningen met een seniorenlabel reageren in Woningnet. Ouderen moeten zelf reageren via WoningNet om in de woning terecht te komen. Uit recente cijfers blijkt dat 4 op de 10 gelabelde woningen niet naar 65-plussers gaat. 

Daarom gaan studenten zich in de doelgroep verdiepen. Met als doel ouderen beter te bereiken. Welke klantreis maken zij mee bij de zoektocht naar een passende woonruimte? Waar is ruimte voor verbetering op het gebied van communicatie? Waar lopen zij mogelijk tegenaan? Na onderzoek onder de doelgroep en het vormen van de boodschap die we over willen brengen, komen ze uiteindelijk met prototypes in de ontwerpfase.