Welke motivatie speelt een belangrijke rol bij de inzet van studenten voor maatschappelijke en sociale projecten? Studenten hebben een druk bestaan met studie, werk en activiteiten. Het merendeel van de studenten geeft aan interesse te hebben voor maatschappelijke en sociale projecten. Toch zien we maar een klein deel hiervan terug in de projecten. Hoe komt dit en wat is ervoor nodig dat meer studenten kunnen gaan deelnemen? Studenten van de opleiding Management Economie en Recht  (MER) hebben dit onderzocht.