Bewoners van een aantal flats in Overvecht klagen over schimmel en hebben hogere stookkosten dan nodig. Oorzaak van deze problemen is vooral het feit dat bewoners niet goed weten hoe ze hun huis moeten ventileren.  In de flats, bestaande uit ongeveer 2000 woningen, is het de bedoeling dat een nieuw mechanische ventilatiesysteem wordt aangelegd. In sommige flats is dit al gebeurd en in andere flats zal dit op korte termijn gebeuren.

Doel van deze pilot is het informeren van bewoners van een van de flats in Overvecht die beheerd wordt door Mitros over het belang van de ventilatie in hun huis. Mitros wil hiermee een gedragsverandering bij bewoners teweegbrengen. Daarnaast hebben de studenten ook een signalerende functie, waarbij ze verslag aan Mitros kunnen doen over de stand van zaken bij bewoners van de flat. Er zitten dus twee aspecten aan het project. Enerzijds de communicatie van de juiste informatie. Anderzijds meer het onderzoekselement, dat past bij de signalerende functie die de studenten hebben.