In Almere Poort ligt ‘Zicht op Duin’, een gebied gelegen langs de Poortdreef. Door de hoeveelheid hoogbouw ligt de bevolkingsdichtheid gemiddeld gezien hoger. Parkeerplekken en overige voorzieningen moeten hierdoor goed gereguleerd. Dit is om op deze manier overlast te voorkomen in de openbare ruimte. De studenten gaan per team, in opdracht van de gemeente Almere, onderzoeken hoe de realisatie van parkeren verloopt. En ook om te onderzoeken wat de kwaliteit is van de reeds opgeleverde parkeerplaatsen.

De studenten werken met bouwtekeningen en het CROW beleid. Daarnaast observeren en onderzoeken zij de opgeleverde parkeerplekken op basis van de gemaakte afspraken. Met andere woorden: klopt de theorie in de praktijk?