Participeren in Almere

‘Participatie’, misschien wel hét modewoord in de ambtenarij van de afgelopen vijf jaar. Het wordt te pas en te onpas gebruikt en ingezet als middel (hoewel er vele verschillende vormen van zijn) om vanuit de overheid bewoners te betrekken in de ontwikkeling van een stad/provincie/Nederland als geheel. Het vertrouwen in de overheid is bij veel burgers heel erg broos. Dit vertrouwen kan weer worden aangesterkt door bewoners het gevoel te geven dat hun stem wordt gehoord en dat er daadwerkelijk ook iets mee wordt gedaan. Maar hoe doe je dit nou precies op een degelijke manier en zorg je er ook voor dat een dwarsdoorsnede van de bevolking gehoord wordt?

 

Aanpak

Om te voorkomen dat de gemeente weer alleen geluiden hoort van ‘the usual suspects’, ofwel degene die zich vaker uitspreken, zullen studenten van de opleiding Antropologie de straat op gaan om korte gesprekken en diepgaande interviews te voeren met bewoners van de gemeente Almere die minder goed in beeld zijn. Hoe denken bijvoorbeeld jongeren tussen de 18-30 over de toekomst van Almere? Deze groep is vaak sterk ondervertegenwoordigd, en dit terwijl de toekomst om hén gaat! Ontzettend belangrijk dus om de geluiden van deze groep helder in beeld te krijgen om zo de gemeente Almere op weg te helpen met het opstellen van hun omgevingsvisie.

 

Meer weten over het project Participeren in Almere?

Neem contact op met de projectcoördinator:

Pjotr van Kleef

pjotr@academievandestad.nl
06 4268 6269