De ambitie van de gemeente Utrecht is een dekkend aanbod van zorg in natura op grond van de Jeugdwet en de WMO. Dat betekent dat, wanneer een inwoner van Utrecht wordt doorverwezen voor aanvullende zorg, hij passende zorg zou moeten kunnen vinden bij een van de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders. Sommige Utrechters kiezen er echter voor om hun
aanvullende zorg zelf te regelen met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Waarom iemand daarvoor kiest is bij de gemeente niet bekend. Evenmin is bij de gemeente bekend voor welke zorg het PGB wordt aangewend, wie de zorg levert, en welk bedrag daarmee gemoeid is. De gemeente wil graag meer zicht op de overwegingen om een PGB aan te vragen en hoe het PGB daadwerkelijk wordt ingezet. De informatie helpt de gemeente om te beoordelen in hoeverre de behoefte aan zorg aansluit op de ingekochte zorg.

Studenten van de opleiding Verpleegkunde zullen deze vragen proberen te beantwoorden door het analyseren van documenten. Naast het rapporteren van de informatie die zij vinden, zullen de studenten ook een aanbeveling schrijven voor de gemeente.