De gemeente Amersfoort streeft naar kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt. Het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort (WSP) is een samenwerking van het UWV WERKbedrijf regio Amersfoort met alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Het WSP is er onder andere om werkgevers te inspireren en ondersteunen om inclusief te denken bij hun personeelsbeleid, en realiseert garantiebanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De aanleiding hiervoor is het Sociaal Akkoord. In dit Sociaal Akkoord is afgesproken dat de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven 125.000 extra banen creëert voor mensen met een arbeidsbeperking, de zogenaamde garantiebanen.

Om de afspraken binnen het Sociaal Akkoord te monitoren is het regionale Werkbedrijf in het leven geroepen. Het Werkbedrijf is een bestuurlijk netwerkoverleg, waarbij de regiogemeenten, UWV, werkgevers en vakbonden een aantal keer per jaar samenkomen om de realisatie van garantiebanen te bespreken. Het Werkgeversservicepunt regio Amersfoort is de uitvoeringsorganisatie en ondersteunt werkgevers in hun personeelsvraag en helpt vanuit deze doelstelling mensen vanuit een uitkering of anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. 

Studenten Sociaal Juridische Dienstverlening gaan aan de slag met het in kaart brengen van de ervaringen van werkgevers op garantiebanen en de dienstverlening van het WSP. Om dit perspectief in beeld te krijgen zullen ze zoveel mogelijk informatie verzamelen door in gesprek te gaan met betrokkenen uit het werkveld. Uiteindelijk zullen ze met praktische adviezen komen, waarmee de gemeente Amersfoort in de verdere ontwikkeling van garantiebanen zoveel mogelijk de wensen en ideeën uit het werkveld kunnen meenemen.