Gemeente Amsterdam, met name de afdeling Diversiteit, zet zich in voor de emancipatie van migrantenvrouwen in Amsterdam. Vanuit deze missie is het Servicepunt Emancipatie Amsterdam (SPE) ontstaan. Dit initiatief is het kennisknooppunt voor mancipatieorganisaties. Het SPE en de gemeente zien dat veel van deze vrouwenorganisaties (powervrouwen) nog extra gedetailleerde en persoonlijke ondersteuning kunnen gebruiken.

Het project PowerVrouwen ondersteunt vrouwenorganisaties met deze taken met het oog op zelfredzaamheid. Het uiteindelijke doel van de coaching is dat de vrouwenorganisaties hun administratieve zaken uiteindelijk zelfstandig kunnen uitvoeren.

Het doel van PowerVrouwen is om 5 tot 10 vrouwenorganisaties te ondersteunen. Maar ook om gedurende het project input te blijven verzamelen over het verloop van de coachtrajecten. Hier kan uiteindelijk een goed gewogen advies uit voortkomen.