Dit jaar start Academie van de Stad met het opzetten van het nieuwe Profi-leerbureau: een vrijwilligersbureau in Amsterdam-Oost. Dit bureau gaat lokale vrijwilligersorganisaties en buurtorganisaties ondersteunen bij allerlei financiële-, projectmatige en andere uitdagingen. Het gaat hier om een tweejarig pilotproject waarbij studenten uit het hoger onderwijs zich tijdens hun stage inzetten voor de ondersteuning en ontwikkeling van deze organisaties.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Stadsdeel Oost van de Gemeente Amsterdam, in het kader van het programma ‘Faciliteren van actief burgerschap/vrijwilligerswerk’.

Tijdens het studiejaar 2015/2016 wordt binnen dit project onderzoek gedaan naar de bredere hulpvragen die er leven bij vrijwilligers- en buurtorganisaties en die aangepakt kunnen worden. De stagiaires bij het Profi-leerbureau starten in november 2015 met het actief benaderen van de organisaties en het inventariseren van allerlei vragen die er leven binnen de wereld van het vrijwilligerswerk. Door middel van gesprekken met vrijwilligers, brainstormsessies, het bezoeken van activiteiten en diepte-interviews worden deze vragen serieus genomen en onderzocht.

Vervolgens gaat het Profi-leerbureau in 2016 echt van start met het ondersteunen van de organisaties en het vinden van oplossingen voor concrete hulpvragen. Denk hierbij aan een wekelijks fondsenspreekuur, ondersteuning bij het schrijven van een projectvoorstel, het opzetten van een communicatietraining of het organiseren van een netwerkevenement. Het doel van het project is dat er een expertisecentrum wordt opgezet en dat studenten op deze manier bijdragen aan de professionalisering en ontwikkeling van de buurt- en vrijwilligersorganisaties in Amsterdam-Oost.