Het Karel Doormanplein in de Landlustbuurt moet het kloppende hart van de wijk worden. Aan en op het plein bevinden zich twee scholen (Narcis Queridoschool en de Mansveltschool) en een talentontwikkelingscentrum (New Society). Het stadsdeel vindt het belangrijk dat alles fysiek en sociaal aan elkaar verbonden wordt en een ontmoeting centraal staat. Aan studenten van de minor Atelier Stedelijke Vernieuwing van de Hogeschool van Amsterdam de opdracht om door middel van een best practices-onderzoek en eigen creatieve ideeén een invulling te geven aan dit vraagstuk.