De Gemeente Amsterdam communiceert op veel verschillende manieren met de Amsterdammer. Een veel gebruikte vorm van communicatie is digitale communicatie. Je kunt hierbij denken aan het aanvragen van bijvoorbeeld een parkeervergunning of het doen van een melding in de openbare ruimte.

Hoewel veel mensen nu al gebruik maken van deze digitale manier van een melding doen, zijn er ook nog genoeg mensen die telefonisch hun meldingen doen. De gemeente wil mensen stimuleren om hun meldingen vooral online te doen. Daarbij is het nodig dat dit soort processen voor alle Amsterdammers toegankelijk zijn. 72% van de Amsterdammers weet de gemeente online te vinden, de rest doet dit telefonisch of via een loket.

Hierbij kan gedacht worden aan groepen Amsterdammers, zoals ouderen en mensen met een licht verstandelijke beperking, die het bijvoorbeeld lastig vinden om deze online omgevingen onder de knie te krijgen. De gemeente Amsterdam is dan ook op zoek naar inzichten die zij kunnen gebruiken om dit soort digitale processen breder toegankelijk te maken.

In dit project zullen twee groepen studenten Toegepaste Psychologie aan de slag gaan met de vraag: Hoe kunnen Amsterdammers die een telefonische melding openbare ruimte doen gemotiveerd worden om dit online te doen?