De Provincie Flevoland heeft circulaire economie als een van de speerpunten van haar beleid vastgelegd in de Omgevingsvisie ‘FlevolandStraks’. In de afgelopen maanden is samen met partijen de visie en ambitie opgesteld om Flevoland te ontwikkelen als leverancier van grondstoffen voor de circulaire economie. Vanuit twee programmalijnen: ‘gebruikte materialen’ en ‘groene grondstoffen’ wordt gewerkt aan het verwaarden van reststromen. Het is de ambitie om in 2030 als provincie bekend te staan als de grondstoffenleverancier voor de Circulaire Economie. Daarbij heeft Flevoland een gunstige positie om een grote rol te spelen in circulaire economie: zo is de ligging gunstig, er zijn veel ruimtelijke mogelijkheden, er zijn kennisinstellingen met expertise en er zijn veel ondernemers met innovatiekracht. Naast de inzet op groene grondstoffen en hergebruik van materialen wil de Provincie Flevoland ook zelf bijdragen aan deze opgave. De organisatie wil zelf het goede voorbeeld geven met het provinciehuis, de plek waar alle medewerkers van de provinciewerken.

In dit project gaan studenten van Windesheim Flevoland bijdragen aan het duurzamer maken van het provinciehuis (de werkplek van circa 400 medewerkers), zodat deze toewerkt naar het Goede Voorbeeld in het kader van Circulaire Economie. Er is al eerder dit jaar een nulmeting uitgevoerd, om te onderzoeken welke productstromen in en welke afvalstromen er weer uit het provinciehuis gaan. De vervolgstap is om te kijken hoe deze productstromen verminderd en/of circulair kunnen worden.

De studenten Bedrijfskunde MER gaan voor de catering onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de inkomende en uitgaande stromen te verminderen of deze meer circulair te maken. Denk hierbij aan andere inkoopstructuren, gedragsveranderingen van medewerkers en het anders inrichten van processen. De provincie ontvangt graag aanbevelingen over welke wensen zij mee kunnen nemen in het aanbestedingstraject en/of hoe ze de komende aanbesteding slim kunnen inrichten. De studenten Engineering gaan onderzoeken hoe de afvalstromen meer circulair kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een praktisch relatiegeschenk gemaakt van overbodige kantoorartikelen: Made by Provincie Flevoland. Op deze manier geeft de provincie zowel intern als extern het goede voorbeeld.