WijAmsterdam.nl

Op dit platform, WijAmsterdam.nl, zijn op het moment 259 initiatieven te vinden. Hieruit is de vraag ontstaan naar Razende Reporters. Twee young professionals die mooie korte stukken kunnen schrijven over de vele inspirerende initiatieven.

Razende Reporters

Het doel van het project is om journalistieke content te creëren over de vele initiatieven op WijAmsterdam.nl. Per week schrijven de reporters korte stukjes. Hierin staat bijvoorbeeld de achtergrond van het initiatief of de verkregen reacties. Ook schrijven of beschrijven ze over het bereik van het initiatief, een persoonlijk verhaal of een mooie ervaring. Deze stukjes geven het activisme en positivisme van de stad weer. En hoe wij als Amsterdammers voor elkaar zorgen.