Sinds de recente verandering van de Amsterdamse bestuursstructuur heeft Stadsdeel West, net als de andere zeven stadsdelen van Amsterdam, twee duidelijk omschreven taken: uitvoering van beleid en regelgeving van bovenaf (centrale stad, nationale regelgeving) en gebiedsgericht werken. Gebiedsgericht werken is van buiten naar binnen werken. Dit betekent onder andere dat er meer gewerkt moet worden met en geluisterd naar burgers, ondernemers en andere partners. 

De relatie tussen de taken van het gebiedsgericht werken en de uitvoering is complex. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de keten Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Waar de opgave van het gebiedsgericht werken in deze keten betekent dat signalen vanuit West beter opgepikt en gehonoreerd zouden moeten worden, is daar niet altijd ruimte voor in het beleid en de regelgeving van het stadsdeel. Bovendien is de taak van het gebiedsgericht werken op zichzelf ook al complex, aangezien de verschillende stakeholders in het stadsdeel tegenstrijdige belangen kunnen hebben.

Studenten van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de VU gaan daarom onderzoeken hoe belangen van verschillende stakeholders binnen Stadsdeel West  op een goede manier afgewogen kunnen worden. Hierbij zullen ze rekening houden met de geldende regels binnen het stadsdeel en de keten.