In opdracht van de gemeente Utrecht gaan studenten middels gesprekken met bewoners en wijkparticipatie, onderzoeken wat bewoners belangrijk vinden voor het Rondje Stadseiland. Er hebben al verschillende verkennende gesprekken in de wijk plaatsgevonden, waar vaak dezelfde mensen gezien worden. Maar hoe bereik je de mensen die niet via de gebaande paden in beeld zijn, zodat de gemeente erachter komt wat hun wensen zijn? Het gaat om de bewoners die gebruik kunnen maken van het sportlint, zoals ouderen, mensen met een migrantenachtergrond, jongeren en andere bewoners die nogal eens lastig te bereiken zijn, waardoor hun participatie achterblijft. Het doel van dit project is om inzichtelijk te krijgen wat de behoeften zijn van alle toekomstige gebruikers, zodat zij in staat worden gesteld om zoveel mogelijk  te  ontmoeten, verblijven en bewegen op het Rondje Stadseiland. Door de behoeften in kaart te brengen verzamelt de gemeente input om het gebied zo te ontwikkelen dat het aansluit op de wensen van de inwoners.

Studenten gaan zich inzetten om de bewoners in de wijk te bereiken en betrekken. Zo wordt inzicht gegeven in onderliggende motieven van buurtbewoners om al dan niet te participeren in de gebruikelijke manieren om bewoners te betrekken in hun wijk zoals een bewonersavond. Daarnaast zullen studenten een beknopt advies geven over de kansrijke activiteiten en de wijze waarop buurtbewoners hierbij betrokken kunnen worden. Dit presenteren de studenten aan het einde van het project.