Bewoners van de Marathon- en Bertelmanpleinbuurt

In deze buurt zijn verschillende woningcorporaties actief die voornamelijk sociale huurwoningen aanbieden. Er wonen daardoor veel mensen met een laag inkomen en een kwetsbare positie. Een gedeelte van de woningen wordt door de corporaties verkocht, waardoor er meer starters met een hoger inkomen en leefpatroon zich in de buurt vestigen. Mensen die al lang in de buurt wonen, zien hun sociale netwerk in de buurt kleiner worden.

 

Waarom project Samen de Marathon?

In 2020 is er door stadsdeel Zuid kwalitatief onderzoek gedaan, waarbij duidelijk werd dat er behoefte is aan meer contact tussen nieuwe bewoners en bewoners die er al lang wonen. Het met elkaar kennismaken en in contact komen gaat hier niet vanzelf. Het stadsdeel streeft naar een inclusieve wijk, waar kwetsbare bewoners mee kunnen doen en er een balans is tussen mensen die ondersteuning nodig hebben en krachtige bewoners. Daarom heeft het stadsdeel Academie van de Stad gevraagd om een project op te zetten in deze buurt.

 

Studenten zetten zich in voor de stad

De studenten van de minor Managen van Creativiteit en Innovatie zijn met bewoners en organisaties uit deze buurt in gesprek om te onderzoeken waar de behoefte van de bewoners ligt. Dit hebben zij gedaan door middel van literatuuronderzoek, interviews, groepsgesprekken en (participerende) observatie. Ook is er actief gezocht naar mensen die normaal niet meedoen aan het gesprek. 

Na het eerste veldwerk is de stap gezet naar de grotere vraag. Hoe zorg je voor meer verbinding tussen de bewoners in de Marathon- en Bertelmanpleinbuurt? De studenten hebben bekeken op wat voor manier ze de groep kunnen faciliteren om met elkaar in contact te komen.  

Wil je meer weten over het project Samen de Marathon? 

Neem contact op via amsterdam@academievandestad.nl of 085 3033 707.