De gemeente Amersfoort verkent de mogelijkheden om één loket op te zetten voor werkgevers, werkzoekenden én werknemers. Deze laatste groep zou hier dan terecht kunnen met vragen omtrent een leven lang leren of voor begeleiding van werk naar werk. Het onderzoek van de studenten heeft een focus op potentiële gebruikers van het loket. 

Elke groep studenten levert een interne- externe- en SWOT analyse op. Daarnaast leveren ze (praktische) adviezen over de voorwaarde waar het Werkloket aan moet voldoen én de manier waarop dit gepositioneerd kan worden.