De opdracht voor studenten van de opleidingen Ruimtelijke Ordening en Planologie, Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde is het bedenken van meerdere scenario’s voor de invulling van het pand aan de Amerikalaan. Ook zullen zij een gebiedsanalyse maken van de buurt om te kijken welke invulling gewenst is in de wijk. Daarnaast kunnen de studenten aan de hand van vergelijkbare cases onderzoeken hoe een nieuwe invulling het best en meest realistisch tot stand kan komen en welke rol woningcorporatie Mitros heeft als beheerder voor het pand.