Er zijn zes woonservice wijken in Oost-Watergraafsmeer. Er zijn verschillende servicepunten waar bewoners een maaltijd kunnen gebruiken, elkaar kunnen ontmoeten of advies krijgen over wonen, zorg en welzijn.

Twee groepen studenten Ergotherapie gaan aan de slag in de woonservicewijken. 
Tien studenten zullen bewoners en bezoekers interviewen over ideeën en wensen van bewoners en gebruikers van de servicepunten. Vier andere studenten wijden hun afstudeeropdracht aan dit onderwerp. Zij gaan juist op onderzoek uit naar de mensen die het servicepunt niet bezoeken. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om hen wel naar het servicepunt te laten gaan?