Aanleiding
Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd op het gebied van zorg en welzijn. Niet alleen de komst van de buurtteams, maar ook ‘sociale prestatie’ en ‘dagondersteuning’ zijn nieuw. Sociale prestatie en dagondersteuning zijn activiteiten die erop gericht zijn dat inwoners hun dag zinvol kunnen invullen en kunnen meedoen in de samenleving. Voor sociale prestatie en dagondersteuning is geen indicatie nodig: het zijn algemeen toegankelijke voorzieningen, zoveel mogelijk dichtbij huis. Een flink aantal mensen kan deelnemen aan de activiteiten van sociale prestatie en dagondersteuning: er zijn zo’n 6000 plekken. Daarnaast zijn er ook nog ‘arbeidsmatige activering’ en ‘dagbegeleiding’. Deze activiteiten onder professionele begeleiding zijn niet voor iedereen toegankelijk. Hier is een zorgtoewijzing voor nodig, wat via de buurtteams loopt. 

Er zijn een groot aantal organisaties die de vier bovengenoemde activeringsmogelijkheden aanbieden in Utrecht. De gemeente Utrecht subsidieert deze organisaties en wil graag weten hoe het aanbod meer op de vraag aangesloten kan worden en dus hoe het aanbod verbeterd kan worden voor de cliënten. Het ervaren van eigen regie van cliënten op hun leven en ondersteuning is voor de gemeente Utrecht een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit en effectiviteit van de zorg. Om te zorgen dat hiervoor een gedeeld referentiekader is en een gemeenschappelijke taal, zijn met alle input van cliënten, mantelzorgers en professionals vier waarden beschreven: 

•    Gelijkwaardigheid
•    Autonomie
•    Aandacht & betrokkenheid
•    Vertrouwen geven & betrouwbaar zijn

Op basis van deze vier waarden gaan studenten de kwaliteit van het aanbod onderzoeken bij de geselecteerde organisaties. De gemeente Utrecht krijgt zo meer inzicht in de kwaliteit die de organisaties leveren en kan daarmee in de toekomst betere ondersteuning bieden aan de organisaties die het aanbod leveren. Daarnaast leren de organisaties zelf door dit project, omdat beter inzichtelijk wordt wat de doelgroepen aan activering willen. Hierdoor kan het aanbod van activering beter aangesloten worden op de vraag. 

Het project
Tweedejaarsstudenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gaan in de vorm van een stage een jaar lang meedraaien bij activiteiten van organisaties die activeringsmogelijkheden aanbieden. Hun taken zijn hoofdakelijk als volgt te beschrijven:
– Meelopen bij het activeringsaanbod van een organisatie in Utrecht;
– Observeren het aanbod;
– Leerpunten teruggeven aan de organisatie;
– Monitoren of de verbeterpunten een positieve uitwerking hebben op de doelgroep en het verzamelen van verhalen van de cliënten.

De tweedejaarsstudenten worden bij hun stage begeleid door twee derdejaarsstudenten. Deze studenten fungeren in het kader van hun stage als studentcoördinator van het project. Deze studenten voeren daarnaast ook een onderzoek uit voor de afdeling Meedoen naar Vermogen van de gemeente Utrecht. 

Doelen
•    Inzicht krijgen in de kwaliteit van het aanbod van de organisatie;
•    Inzicht krijgen in de verbeterpunten van het aanbod van de organisatie;
•    Inzicht krijgen in de behoeften van de doelgroepen;
•    De student doet relevante werkervaring op;
•    De student leert om samen te werken met verschillende partijen.