Een groot deel van de oudere bewoners in Betondorp valt in een kwetsbare doelgroep. De verwachting is dat ook de hulp- en zorgvragen bij deze doelgroep zullen toenemen. Daarmee neemt hun zelfredzaamheid af, terwijl er vanuit de wettelijke veranderingen met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg wel wordt verwacht dat ouderen in Nederland die zorgafhankelijk zijn langer zelfstandig thuis blijven wonen. Steeds meer ouderen zullen mogelijk vereenzamen en de zorgvragen van deze ouderen zullen groeien en veranderen. Ook zullen veel ouderen in woningen moeten blijven wonen die misschien niet ideaal zijn voor de veranderende zorgvragen.

Daarom gaan studenten nu aan de slag met preventieve ouderenbezoeken om in te spelen op de te verwachten hulp- en zorgvragen. Dit bezoek heeft twee doelen:

  • Inventarisatie: van de behoeftes en wensen van deze ouderen gericht op het zelfstandig en prettig wonen in Betondorp. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de fysieke directe leefomgeving (zoals de woning, onderhoud tuin, etc.), zorg en het sociaal-maatschappelijk domein (dagelijks functioneren, eenzaamheid). Deze inventarisatie geeft de benodigde input voor maatschappelijke partners om beleid te vernieuwen, verder te definiëren en aan te scherpen.
  • Signaleren & doorverwijzen: tijdens de huisbezoeken worden hulpvragen actief gesignaleerd. Dit kan gebeuren door een directe vraag van de bezochte oudere of door het oppikken van signalen die wijzen op een hulpvraag. Deze hulpvragen worden doorgezet naar de juiste organisatie, zo kan er indien mogelijk een passend vervolgtraject worden opgezet. Hierbij wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt in de hulpvragen gericht op het wonen en zorg- of sociaal-maatschappelijke hulpvragen.

Lees hier het nieuwsbericht over de startbijeenkomst van dit project