Het slagingspercentage op de cursussen die toeleiden naar het staatsexamen Nederlands niveau I is laag, zo’n 35%. Voor alle andere trajecten is in de regel een slagingspercentage van ca. 60-70% aan de orde. Er zijn verschillende factoren die daarop van invloed kunnen zijn, zoals de intake, het aantal beschikbare lesuren, de financiële vergoeding, te hoge verwachting bij de aanvang enz. Oppervlakkige analyses hebben tot nu toe geen adequate verklaring voor deze verschillen opgeleverd., daarom zal er nu een uitvoerig onderzoek plaatsvinden.