Wie bijvoorbeeld een bouwproject wil starten, krijgt te maken met veel regels en wetten. Met de nieuwe Omgevingswet verandert dat: de wet gaat regels bundelen voor de ruimte waarin we leven. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking.

In opdracht van de Provincie Utrecht gaan twee afstudeerders van de opleiding HRM van de Hogeschool Utrecht onderzoeken wat gemeenten en de provincie Utrecht nodig hebben om goed met de omgevingswet te werken zodat de woningbouw versneld kan worden. 

De omgevingswet vraagt namelijk van een nieuwe manier van werken. Zo moeten bijvoorbeeld werkprocessen veranderen om steeds meer integraal beleid op te stellen of aanvragen van bouwprojecten te toetsen. Dit kan in het begin nog wat zoeken zijn. De uitdagingen op het gebied van woningbouw zijn echter groter dan ooit. De studenten starten met literatuuronderzoek en gaan daarna het gesprek met gemeenten aan. Hun bevindingen presenteren ze bij de eindbijeenkomst en bundelen ze in eindrapportage.