De gemeente Amersfoort hecht waarde aan vernieuwing, innovatie en de toepassing van innovatieve instrumenten voor de uitdagingen van de stad. Met ingang van dit jaar is de projectgroep ‘Smart City’ in het leven geroepen om de verschillende pilots op het gebied van slimme stedelijke ontwikkeling bij elkaar te brengen en een lijn uit te zetten voor de projecten die de komende twee jaar onderzocht en uitgevoerd zullen worden.

In samenwerking met Fiware lab en partner Civity, doet een Smart City-team onderzoek naar de mogelijkheden van meerdere slimme innovaties en technologieën voor de stad. Een belangrijk onderdeel van deze innovaties is het verzamelen van gegevens over Amersfoort en haar inwoners, via meetpunten in de stad. Dit zijn interactieve informatiezuilen met verschillende slimme functies, zoals het verspreiden van een wifi-signaal door het centrum, een scherm met daarop interessante informatie voor bewoners en bezoekers, maar ook het ophalen van belangrijke informatie over bijvoorbeeld mobiliteit. Dat wordt gedaan aan de hand van geïntegreerde camera’s met gezichtsherkenning en wifi-tracking.

Voordat er gestart kan worden met het verzamelen van data, is het voor de gemeente Amersfoort van belang inzicht te genereren in de mogelijkheden op het gebied van cameratoezicht met gezichtsherkenning en wifi-tracking. Studenten van de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening en van de opleidingen Rechten zullen antwoord proberen te geven op de vragen die dit met zich meebrengt. Wat is er juridisch mogelijk op het gebied van cameratoezicht met gezichtsherkenning en wifi-tracking in het centrum van Amersfoort? En wat betekent het verzamelen van data voor alle partijen in de binnenstad, zoals de inwoners, toeristen, winkelend publiek en ondernemers?