Tweehonderd eerstejaarsstudenten Built Environment van de Hogeschool Utrecht zetten zich dit semester in om de gemeente Amersfoort te adviseren op het gebied van smart, sustainable toepassingen in de stad. Een ‘smart city’ is een bestaande stad die door nieuwe technologie geoptimaliseerd wordt met het oog op leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en het klimaat. De gemeente Amersfoort hecht veel waarde aan innovatie en is benieuwd naar verdere mogelijkheden op het gebied van duurzame, ruimtelijke inrichting en ontwikkeling.

Tijdens dit project gaan de studenten in 20 verschillende groepjes aan de slag binnen vier beleidsthema’s. De studenten maken op een professionele manier kennis met de stad en onderzoeken de uitdagingen binnen hun eigen thema. Elke groep neemt interviews af binnen de gemeente en denkt na over hoe de mogelijke toepassingen vanuit hoor- en werkcolleges in de praktijk kunnen worden gebracht. Zij delen kennis over onderwerpen als mobiliteit, de circulaire stad, compact bouwen, stedelijke planning o.a. door gebruik te maken van ICT en serious games, complexe realisatie van gebouwen in de stad en geo-ict. Door hun aanwezigheid binnen de gemeente en de adviezen die zij geven creëren ze awareness en doen zij aanbevelingen voor creatieve en effectieve innovaties die bruikbaar zijn voor Amersfoort.