In de pauze even wat lekkers halen bij de supermarkt: een zak chips, een blikje drinken en een lekker broodje. Onderweg terug naar school eten de jongeren het op en slingeren ze de troep op straat. Dit leidt tot een hoop zwerfafval. Snoeproutes zijn de wegen die scholieren lopen van een supermarkt naar hun school. Na een succesvolle aanpak van snoeproutes, verkent Stadsbedrijven graag de aanpak van zogeheten “Snackroutes”: de routes in de stad waar veel snack-afval op straat ligt. Op dit thema kunnen studenten perfect worden ingezet.

Stadsbedrijven is het organisatieonderdeel van Gemeente Utrecht dat verantwoordelijk is voor het schoonhouden van de stad. Dit gebeurd onder andere door het inzamelen van bedrijfsafval, huisvuil en andere afvalstoffen. Opruimen van afval is een idee, maar nog liever zet Utrecht in op het samen schoonhouden van de stad. Preventieve maatregelen worden bijvoorbeeld genomen, om schoon gedrag van bewoners te stimuleren. Utrecht zich zet in om samen met bewoners en (buurt)organisaties  zwerfafval aan te pakken, met name op plekken waar de overlast groot is.

De uitdaging is om met een frisse blik naar dit probleem te kijken. Studenten mogen hun creativiteit gebruiken om dit probleem aan te pakken. Wellicht dat dit in de toekomst ook interessant kan zijn voor de hele stad of het hele land.

Studenten doen hierbij een praktijkgericht onderzoek door enkele snackroutes in Utrechtse buurten onder de loep te nemen. Studenten verkennen op die locaties in de stad wat er leeft en speelt, gaan in gesprek met betrokken partijen en komen tot aanbevelingen voor een aanpak van de snackroutes.