De gemeente Amsterdam werkt samen met haar bewoners aan een stad waar bewoners van alle leeftijden prettig kunnen leven. Samen met ouderen wil Amsterdam bekijken hoe het ervoor staat in de stad als het om ouderen gaat. Niet alleen neemt het aantal ouderen in de stad toe, maar ook blijven ouderen steeds meer zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Zolang zij gezond zijn zou dat moeten kunnen met relatief weinig zorg. Het is belangrijk dat de oudere blijft deelnemen aan de maatschappij en mensen kan ontmoeten, contacten kan onderhouden, boodschappen kan blijven doen en aan maatschappelijke activiteiten kan deelnemen. 

In relatie tot het langer zelfstandig kunnen wonen zijn er in de Pijp en Rivierenbuurt verschillende sociale voorzieningen waar ouderen gebruik van kunnen maken. Zo is er een stadsdorp waar ouderen onderdeel van uit maken (zie hier voor meer informatie) en hebben welzijnsorganisaties en buurthuizen een volledig aanbod.

Studenten van de minor Community Care gaan onderzoeken in hoeverre het sociale aanbod in het gebied aansluit bij de behoefte van 75-plussers. En kunnen deze ouderen hun weg ernaartoe vinden? Door middel van enquêtes en gesprekken gaan de studenten ondervragen of ouderen gebruikmaken van sociaal aanbod, waarom wel en waarom niet en hoe het aanbod hierop aansluit.